Είμαστε υπερήφανοι για το βραβείο μας!

Η βραδιά της 16ης Δεκεμβρίου ήταν πολύ σημαντική για μας. Όχι μόνο γιατί έχουμε συμμετέχει  πολύ ενεργά στις δράσεις του Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών, από την ίδρυσή του, αλλά και γιατί συμμετείχαμε φέτος με δύο ομάδες στο θεσμό των Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για το βραβείο που λάβαμε στην κατηγορία «Εκπαίδευση στην Εξυπηρέτηση Πελατών», αλλά και για το γεγονός ότι η δεύτερη ομάδα μας, διαγωνιζόμενη στην κατηγορία «Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Χρονιάς», προκρίθηκε  στην τελική φάση των φετινών βραβείων! Η ομάδα της Infoassist που βραβεύτηκε είναι μια μικρή ομάδα που διαχειρίζεται την εξυπηρέτηση των πελατών μιας συγκεκριμένης εταιρείας /πελάτη και η οποία είχε εξειδικευμένες ανάγκες πρόσβασης σε μια κοινή ενιαία εκπαιδευτική πλατφόρμα. Η πλατφόρμα αυτή αναπτύχθηκε εσωτερικά στην Infoassist με τη βοήθεια του Τμήματος Εκπαίδευσης και έδωσε νέα «πνοή» στον τρόπο λειτουργίας και στο επίπεδο αποτελεσματικότητας της ομάδας. Όσο για τη δεύτερη ομάδα, που προκρίθηκε στην τελική φάση, αποτελείται από 40 εργαζόμενους του Τμήματος Διαχείρισης Εισερχομένων Κλήσεων, που μοιράζεται και διαχειρίζεται πολύπλοκα έργα. Η αποτελεσματική συνεργασία των μελών της ομάδας και η αντικειμενικά αποδεδειγμένη επιτυχία της έχει βασιστεί στην οργανωτική δομή της ομάδας, τις διαδικασίες εργασίας, reporting, ελέγχου ποιότητας, αξιολόγησης των μελών και φυσικά στις κτιριακές και τεχνολογικές υποδομές.

Τα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών διοργανώνονται κάθε χρόνο με στόχους την προαγωγή του υγιούς ανταγωνισμού, την αναγνώριση ανθρώπων και οργανισμών, και την επιβράβευση και προβολή των άριστων και καινοτόμων πρακτικών.