Ποιοι είμαστε

Η Infoassist είναι ανώνυμη εταιρεία παροχής υπηρεσιών Contact Center και χαρακτηρίζεται από τη δέσμευση για υψηλή ποιότητα και αποδοτικότητα εξυπηρέτησης πελατών και πωλήσεων. Εξειδικεύεται και εξυπηρετεί όλους τους τομείς της οικονομίας (τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, πωλήσεις Β2Β και B2C, ενέργεια, εστίαση, υπηρεσίες, κλπ). Η διατήρηση των αποδοτικών και ποιοτικών υπηρεσιών εξασφαλίζεται από την υψηλού επιπέδου διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες και στη διαρκή υποστήριξη των ανθρώπων μας.

Οι Αξίες μας
 • ΠΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΑΞΙΑ των υπηρεσιών που προσφέρουμε
 • ΗΓΕΣΙΑ μέσω παραδειγματισμού
 • ΟΜΑΔΙΚΟ πνεύμα
 • Δέσμευση στις ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
 • Συνεχής προσπάθεια για ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 • ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΡΔΟΣ (win-win) για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη
Οι Στόχοι μας

Ανάπτυξη και παροχή χρήσιμων τηλεφωνικών υπηρεσιών προσωποποιημένης επικοινωνίας οι οποίες προσθέτουν αξία στην επιχειρηματική δραστηριότητα των πελατών μας και τους βοηθούν να εξυπηρετούν τους δικούς τους πελάτες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Το Μονοπάτι της Επιτυχίας μας
 • Ανθρώπινο δυναμικό με πείρα, υψηλή τεχνογνωσία, ομαδικότητα και συμμετοχή
 • Βαθειά γνώση της παροχής υπηρεσιών, των αναγκών και των απαιτήσεων των πελατών
 • Συνεχής βελτίωση και επένδυση στα θέματα που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό
 • Ισχυρή διαχείριση συνεργασιών υποστηριζόμενη από έμπειρα στελέχη, υλικοτεχνική υποδομή και δοκιμασμένες διαδικασίες
 • Δέσμευση στους στόχους μας και στους στόχους των πελατών μας
 • Δέσμευση στον αποτελεσματικό σχεδιασμό του κάθε έργου και στην υλοποίηση σύμφωνα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
2014 Βράβευση της Infoassist με το Βραβείο για την Εκπαίδευση στην Εξυπηρέτηση Πελατών στο πλαίσιο των Εθνικών Βραβείων στην Εξυπηρέτηση Πελατών για το 2014 (ΕΙΕΠ)
2014 Μεταφορά των γραφείων της εταιρείας στο κέντρο της Αθήνα, σε νέο υπερσύγχρονο κτίριο
2013 Πιστοποίηση PCI DSS από τον οργανισμό USD AG που αφορά στις ασφαλείς συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες μέσω των υποδομών της Infoassist, συνεργασίες με εταιρείες στην αυτοκινητοβιομηχανία
2012 Νέες συνεργασίες με ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείας στο χώρο των λευκών και μαύρων συσκευών
2011 Συνεργασία με εταιρεία στο χώρο της ενέργειας
2010 Υλοποίηση έργου Voxco Predictive Dialer και σύνδεσή του με το CRM, συνεργασία με πολυεθνική εταιρεία στο χώρο της εστίασης
2009 Ανάληψη έργου για πολυεθνική εταιρεία πληροφορικής για την τεχνική υποστήριξη των πελατών της στην Κροατία, Σερβία και Σλοβενία, συνεργασία με κυπριακή εταιρεία τηλεφωνίας
2008 Συνεργασίες με πολυεθνική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, πολυεθνική αλυσίδα λιανικής πώλησης λευκών και μαύρων οικιακών συσκευών, ελληνικό χρηματοπιστωτικό οργανισμό, υλοποίηση έργου Disaster Recovery Plan
2007 Κέντρο Πιστοποίησης Επαγγελματιών στην Εξυπηρέτηση Πελατών (Ε.Ι.Ε.Π.), συνεργασίες με ελληνικές εταιρίες τηλεφωνίας και διαδικτύου
2006 Νέες συνεργασίες με πολυεθνικές εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
2005 Δεύτερη πιστοποίηση ISO, συμμετοχή στο Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (Ε.Ι.Ε.Π.) και στον Ελληνικό Σύνδεσμο Τηλεφωνικών Υπηρεσιών, συνεργασία με την Hellas On Line
2004 Μεταφορά σε καινούργιες εγκαταστάσεις (αυτόνομο κτίριο 1.100 τ.μ.) δυναμικότητας στέγασης 250 και πλέον θέσεων agents πλήρως εξοπλισμένες
2002 Πρώτη πιστοποίηση ISO
2001 Ίδρυση της Infoassist με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας, συνέχιση της συνεργασίας με ηγέτιδα εταιρεία στον κόσμο στον τομέα της πληροφορικής
Η Infoassist διαθέτει μεγάλη πείρα στη διαχείριση έργων καθώς δραστηριοποιείται στο χώρο των Call Centers για περισσότερα από 10 χρόνια, έχοντας αναλάβει την υλοποίηση απαιτητικών και μεγάλων έργων από ελληνικές αλλά και πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η γκάμα των υπηρεσιών μας καθώς και οι γλώσσες εξυπηρέτησης ποικίλουν.

Τα ελληνικά και αγγλικά είναι βασικές γλώσσες αλλά τα τελευταία χρόνια εξυπηρετούμε και έργα βαλκανικών χωρών με επίσης υψηλές απαιτήσεις.

Τα στελέχη μας διαθέτουν την απαιτούμενη πείρα για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν έργα υψηλών προδιαγραφών που ανταποκρίνονται άριστα στις ανάγκες της αγοράς και των πελατών της.

Η δέσμευσή μας στην ποιότητα
 • Σύστημα Διαχείρισης Εσωτερικού Ελέγχου
 • Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO
 • PCI Compliance Certification
 • Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού, τακτική αξιολόγηση & σχεδιασμός σταδιοδρομίας
 • Συγκεκριμένα & ξεκάθαρα επίπεδα εταιρικής διακυβέρνησης
 • Εφαρμογή Διαδικασιών Διαχείρισης Έργου
 • Αδιάλειπτη μέτρηση και εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών σε κάθε έργο
 • Ποιοτικές & Ποσοτικές αναφορές σε κάθε έργο ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την πολυπλοκότητα
 • Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών (Ε.Ι.Ε.Π.)
 • Ιδρυτικό Μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου Τηλεφωνικών Υπηρεσιών
Στην Infoassist διαθέτουμε όλες τις απαραίτητες τεχνολογικές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές ώστε να είμαστε σε θέση:

1) Να υλοποιήσουμε και να ανταποκριθούμε σε κάθε απαίτηση ενός έργου, όσο πολύπλοκο και αν είναι αυτό.

2) Να συνεχίζουμε απρόσκοπτα την λειτουργία μας και την προσφορά των υπηρεσιών μας, ακόμα και σε περιπτώσεις απρόβλεπτων γεγονότων (π.χ. πολύωρη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος)

Οι τεχνολογικές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές που διαθέτουμε παρουσιάζονται αναλυτικά στους πελάτες μας στη φάση της ενημέρωσής τους για την εταιρεία καθώς και της παράδοσης της προσφοράς παροχής των υπηρεσιών μας.

Στην Infoassist μεριμνούμε για την ασφάλεια των δεδομένων των πελατών μας, σε επίπεδο software, hardwareκαι εσωτερικών διαδικασιών, ώστε να διασφαλίζουμε τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών.

Ο εξοπλισμός μας έχει τις προδιαγραφές ώστε να καλύπτει όλα τα κριτήρια όπως αυτά καθορίζονται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την ελληνική νομοθεσία:

 • Πιστοποιητικό PCI – DSS compliance
 • Firewall – Antivirus system για προστασία των δεδομένων
 • Ελεγχόμενη ηλεκτρονική πρόσβαση στα δεδομένα για δημιουργία αναφορών ενημέρωσης των πελατών
 • Ελεγχόμενη φυσική πρόσβαση στους χώρους αποθήκευσης των δεδομένων

Τα Ανταγωνιστικά μας Πλεονεκτήματα
 • Υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας που χαρακτηρίζεται από την ποιότητα, την ταχύτητα και το ανταγωνιστικό κόστος.
 • Εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου και μέτρησης σε κάθε βήμα της υλοποίησης του έργου.
 • Μοναδική και παραμετροποιημένη προσέγγιση κάθε έργου.
 • Δέσμευση στις ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
 • Έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό που υλοποιεί τα έργα.