Φιλοξενία workshop στο πλαίσιο της βράβευσής μας με το Βραβείο για την Εκπαίδευση στην Εξυπηρέτηση Πελατών

Η Infoassist σε συνέχεια της πρόσφατης βράβευσής της με το Βραβείο για την Εκπαίδευση στην Εξυπηρέτηση Πελατών στο πλαίσιο των Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών 2014, πραγματοποίησε στο τέλος του προηγούμενου μήνα «Study Tour» με θέμα: «Η Εκπαίδευση σαν Δομή, Έννοια και συνεχής Διαδικασία / Προσέγγιση και Εργαλεία». Στο Study Tour που πραγματοποιήθηκε  στα νέα γραφεία της εταιρείας, συμμετείχαν περισσότερα από 40 στελέχη πρώτης γραμμής επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους της οικονομίας. Στην παρουσίαση αναπτύχθηκαν τα θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση στην εξυπηρέτηση πελατών, οι προκλήσεις που κλήθηκε η Infoassist να αντιμετωπίσει στην επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος για το οποίο βραβεύτηκε, αλλά και τα άκρως ικανοποιητικά αποτελέσματα της εφαρμογής του στις ομάδες υλοποίησης έργων για λογαριασμό των πελατών της. Η Infoassist είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από την πραγματοποίηση αυτής της συνάντησης, τόσο γιατί είχε τη χαρά της φιλοξενίας των αξιόλογων στελεχών που παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την παρουσίαση, όσο και για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της παρουσίασης αυτής καθ’ αυτής από τους παρευρισκόμενους. Ο μέσος όρος της αξιολόγησης στις περιοχές: γενική ικανοποίηση από την παρουσίαση, περιεχόμενο και θεματολογία, εισηγητές, διαθέσιμος χρόνος παρουσίασης και χώρος διεξαγωγής, ξεπέρασε το 4,20 με μέγιστο βαθμό ικανοποίησης το 5, ενώ στα επιπρόσθετα σχόλια σημειώθηκαν: η άριστη κατάρτιση των εισηγητών, η ευστοχία της παρουσίασης, η άριστη ανταπόκριση στις ερωτήσεις και απορίες αλλά και ο περιορισμός του χρόνου που δε επέτρεψε την ανάπτυξη περαιτέρω συζητήσεων επί του θέματος. Η Infoassist ευχαριστεί πολύ όσους συμμετείχαν στην παρουσίαση και επιφυλάσσεται στο μέλλον για τη διοργάνωση και πραγματοποίηση ανάλογων συναντήσεων με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πελάτες και καταναλωτές.

 

Φιλοξενία workshop στο πλαίσιο της βράβευσής μας με το Βραβείο για την Εκπαίδευση στην Εξυπηρέτηση Πελατών

Φιλοξενία workshop στο πλαίσιο της βράβευσής μας με το Βραβείο για την Εκπαίδευση στην Εξυπηρέτηση Πελατών