• ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
 • ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

call_service2 Υπηρεσίες που αφορούν σε συνδυασμό εισερχόμενης και εξερχόμενης επικοινωνίας.Το Contact Center αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο marketing που παρέχει προστιθέμενη αξία στη συνολική στρατηγική marketing των επιχειρήσεων.
 • Data Management
 • Customer Information
 • Profiling
 • Lead Generation
 • Sales
 • Back office
 • Ordering
 • Satisfaction Surveys
 • Events Logistics
Διαχείριση και επικαιροποίηση βάσεων δεδομένων που ανήκουν στον πελάτη μας
Πληροφόρηση πελατών για υπηρεσίες, προϊόντα, προσφορές, κλπ.
Δημιουργία προφίλ πελατών (ιδιωτών & επιχειρήσεων) με βάση στοιχεία που μας δίνουν οι ίδιοι και αφορούν στις ανάγκες τους σε υπηρεσίες και προϊόντα
Δημιουργία ραντεβού για λογαριασμό των πελατών μας
Πωλήσεις μέσω τηλεφώνου
Υποστήριξη πωλήσεων, ολοκλήρωση διαδικασίας πώλησης
Λήψη παραγγελίας
Διενέργεια ερευνών επιπέδου ικανοποίησης πελατών
Υποστήριξη ενεργειών marketing, εκδηλώσεων, κλπ.

call_service_24_7 Υπηρεσίες εισερχόμενης επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση πελατών, καταναλωτών και επιχειρήσεων (Β2Β), με διασφάλιση άμεσης ανταπόκρισης και επίλυσης της ερώτησης ή του προβλήματος μέσω καταγραφής όλων των επικοινωνιών σε εργαλεία CRM και ανταγωνιστικών Service Level Agreements (SLAs) σε βάση 24×7.
 • Customer Care
 • Technical Support
 • Complaint Management
 • Administrative Support
Εξυπηρέτηση πελατών σε θέματα που αφορούν στον εξοπλισμό ή την υπηρεσία που έχουν αποκτήσει, θέματα λογαριασμών, κλπ.
Τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού ή χρήσης υπηρεσίας μέσω τηλεφώνου
Διαχείριση παραπόνων
Γραμματειακή υποστήριξη

call_services_edu2 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης του call center που λειτουργεί μέσα σε επιχείρηση. Περιλαμβάνονται πλάνο δράσης και παρακολούθησης της εξέλιξης καθώς και προτάσεις που αφορούν σε αλλαγές εσωτερικής δομής και οργάνωσης.Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε απασχολούμενους call center που λειτουργεί μέσα σε επιχείρηση προκειμένου στη βελτίωση των ικανοτήτων τους και της παραγωγικότητάς τους.

advice_services Η Infoassist διαθέτει μεγάλη πείρα στη διαχείριση έργων καθώς δραστηριοποιείται στο χώρο των Call Centers για περισσότερα από 10 χρόνια, έχοντας αναλάβει την υλοποίηση απαιτητικών και μεγάλων έργων από ελληνικές αλλά και πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά.Η γκάμα των υπηρεσιών ποικίλει καθώς και οι γλώσσες εξυπηρέτησης. Τα ελληνικά και αγγλικά είναι βασικές γλώσσες αλλά τα τελευταία χρόνια εξυπηρετεί και έργα βαλκανικών χωρών με επίσης υψηλές απαιτήσεις.

Τα στελέχη της διαθέτουν την απαιτούμενη πείρα για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν έργα υψηλών προδιαγραφών που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και των πελατών της.

…και η έρευνα έδειξε
 • 80% των πελατών αξιολόγησε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ως Πολύ Καλή ή/και Άριστη
 • 80,77% των πελατών βαθμολόγησε το αποτέλεσμα της συνεργασίας με την Infoassist με βαθμό 4 και 5 (1 χαμηλότερο, 5 υψηλότερο)
 • Το 82% βαθμολόγησε με βαθμό 4 και 5 (1 χαμηλότερο, 5 υψηλότερο) την Infoassist ως προς την αποτελεσματικότητα διαχείρισης των έργων
Τα στοιχεία αφορούν στο αποτέλεσμα της έρευνας που διενεργήθηκε το έτος 2012 στην οποία απάντησαν εγγράφως 25 στελέχη από 13 συνεργαζόμενες εταιρείες.